Rhaid galluogi cwcis yn eich prowr.

Mae'r safle hwn yn defnyddio dau gwci:

Yr un hanfodol yw cwci'r sesiwn, a elwir yn MoodleSession fel arfer. Rhaid i chi ganiatáu'r cwci hwn i mewn i'ch porwr er mwyn cael dilyniant ac i sicrhau eich bod yn dal wedi mewngofnodi wrth fynd o un dudalen i'r llall. Pan fyddwch yn allgofnodi neu'n cau'r porwr, bydd y cwci hwn yn cael ei ddinistrio (yn eich porwr ac ar y gweinydd). Mae'r cwci arall er hwylustod yn unig, a elwir yn MOODLEID fel arfer neu rywbeth tebyg. Yr unig beth mae'n ei wneud yw cofio eich enw defnyddiwr yn y porwr. Golyga hyn pan fyddwch yn dod yn ôl i'r safle hwn, bydd y maes enw defnyddiwr ar y dudalen mewngofnodi eisoes wedi'i lenwi ar eich cyfer. Mae'n ddiogel i chi atal y cwci hwn - ond bydd rhaid i chi aildeipio eich enw defnyddiwr bob tro y byddwch yn mewngofnodi.