Hepgor Mewngofnodi

Mewngofnodi

Rhaid galluogi cwcis yn eich prowr. Help gyda Rhaid galluogi cwcis yn eich prowr

Ai dyma'ch tro cyntaf yma?

Is this your first time here?

If you have an email address ending @ceredigion.gov.uk, please select the "Ceredigion Staff (Excluding Schools)" box.  Ceredigion Learning Pool will let you dive right in!

All other learners will need to select the "All Other Users" box and enter the username and password that has been emailed to you.  Haven’t received and email?  Please check your spam folder, it might be there.

  

 

Ai dyma'ch tro cyntaf yma?

Os oes gennych gyfeiriad e-bost sy'n gorffen @ceredigion.gov.uk, dewiswch y blwch "Staff Ceredigion (Ac eithrio Ysgolion)". Bydd Pwll Dysgu Ceredigion yn gadael ichi ddeifio i mewn!

Bydd angen i bob dysgwr arall ddewis y blwch "Pob Defnyddiwr Arall" a nodi'r enw defnyddiwr a'r cyfrinair sydd wedi'u hanfon atoch drwy e-bost. Heb dderbyn e-bost? Gwiriwch eich ffolder sbam, efallai ei fod yno.

Yn gweithio i bartner allanol ac angen cyfrif?

Gofynnwch i'ch rheolwr llinell e-bostio eich enw, e-bost a swydd/rôl i dysgu@ceredigion.gov.uk, fel y gallwn greu cyfrif i chi.

Dal i gael trafferth mewngofnodi?

Cysylltwch â dysgu@ceredigion.gov.uk gyda manylion pa broblem sydd gennych. Edrychwn ar eich cyfrif a chysylltu â chi cyn gynted â phosibl. 

Mewngofnodwch drwy ddefnyddio'ch cyfrif ar: